FAQ

Here you can find FAQs on various topics regarding Dunkermotoren.
If your question is not answered here, please do not hesitate to contact us.

dCore: Střídavé stejnosměrné motory řady BG s integrovanými Hallovými senzory pro detekci polohy rotoru

dGo: Střídavé stejnosměrné motory řady BG s integrovanou komutační elektronikou

dMove: Střídavé stejnosměrné motory řady BG s integrovanou řídicí elektronikou

dPro: Střídavé stejnosměrné motory řady BG s integrovanou řídicí elektronikou a integrovaným enkodérem s vysokým rozlišením

Další informace naleznete v komplexním přehledu v katalozích a na webových stránkách.

Kartáčované stejnosměrné motory od společnosti Dunkermotoren jsou robustní, nákladově efektivní a snadno se uvádějí do provozu. V důsledku opotřebení uhlíkových kartáčů je jejich životnost omezená. V závislosti na konstrukci a aplikaci je životnost obvykle mezi 1000 a 8000 provozními hodinami.

Střídavé stejnosměrné motory, známé také jako EC motory, jsou elektronicky komutovány a mají podstatně delší životnost a nižší interferenční záření díky tomu, že nemají uhlíkové kartáče. Životnost je obvykle omezena kuličkovými ložisky a v závislosti na aplikaci je několik 10000 hodin. Kromě toho mají motory ještě vyšší hustotu výkonu a dynamiku, snadno implementovatelné ochranné funkce a velmi dobrou ovladatelnost.

Další informace o tomto problému naleznete v odpovídající bílé knize na webových stránkách společnosti Dunkermotoren (část „Znalosti“).

Modulace šířky impulsu je typ modulace, při níž se mezi dvěma hodnotami mění technická veličina (v tomto případě elektrické napětí). Otáčky motoru lze nastavit změnou šířky impulzu.

Motory řady GR jsou obecně vhodné pro provoz na modulovaném napětí, pokud není použita varianta potlačené interference.

Motory řady BG obecně nejsou vhodné pro frekvenčně modulované napájecí napětí. Některé varianty s integrovanou elektronikou řízení rychlosti však mají vstup žádané hodnoty vhodný pro napětí PWM.

Integrované motory řady BG lze ovládat různými způsoby. U všech motorů s integrovanými typy elektroniky SI, PI, dMove nebo dPro lze například zvolit otáčky nebo točivý moment pomocí digitálních nebo analogových vstupů. Motory s integrovanými elektronikami typu CI, PB, EC dMove/dPro CO, dMove/dPro PN, ... lze také ovládat přes průmyslové sběrnice nebo průmyslový Ethernet. Motory řady dPro lze také samostatně programovat a provozovat v samostatném režimu.

Další informace naleznete v hlavním katalogu a podrobně v průvodcích pro uvedení do provozu.

Inteligentní motory BLDC od společnosti Dunkermotoren lze připojit k PC nebo s nainstalovaným pomocným programem Drive Assistant pomocí adaptéru USB-CAN (k dispozici jako příslušenství, součást „Startovací sady“). Alternativně použitelné adaptéry jsou „IXXAT USB-to-CAN compact“ nebo „Peak PCAN-USB“ (ne všechny funkce těchto alternativ byly testovány společností Dunkermotoren). Software „Drive Assistant“, který je k dispozici zdarma, pomáhá při servisu, parametrizaci a uvádění do provozu.

Střídavé stejnosměrné motory řady BG45/66/75/95 a vhodné převodovky a nástavce jsou standardně k dispozici až do třídy ochrany IP65. Vyšší třídy ochrany jsou k dispozici na vyžádání ve speciálních provedeních.

Odpor vyplývá z jmenovitého napětí/spouštěcího proudu.

Lineární přímé pohony jsou ve srovnání s vřetenovými velmi dynamické, rychlé a přesné. Nízké opotřebení a nízká údržba jsou také velmi výhodné pro mnoho aplikací s velkým počtem cyklů. Ve srovnání s pneumatickými pohony jsou lineární přímé pohony obzvláště přesvědčivé díky zlepšené energetické účinnosti a lepší ovladatelnosti.

Ano, tuto sadu náhradních dílů najdete v Dunkershop v sekci žaluziových pohonů.

Ano, můžete jej nakonfigurovat sami pomocí našeho online konfigurátoru.

Jmenovitý výkon P(N) je výstupní výkon motoru, který lze trvale generovat, je vypočtený z jmenovitých otáček a jmenovitého točivého momentu. Motory od firmy Dunkermotoren jsou vždy měřeny podle EN60034 v tepelně izolovaném stavu. Metody měření pro specifikaci motorů nejsou standardizovány a někdy se mezi různými dodavateli významně liší. To ztěžuje srovnání hodnot i při srovnatelných koncepcích a rychlostech motoru.

Stejnosměrné motory lze krátkodobě provozovat nad jmenovitým točivým momentem. Meze vyplývající z demagnetizace nebo regulačních proudů jsou uvedeny ve specifikacích. Podrobné informace o výpočtu účinného točivého momentu v zatěžovacích cyklech naleznete v příručce pro výběr motorů od společnosti Dunkermotoren (strana 75).

Bezkartáčové stejnosměrné motory (zkratka BLDC pro bezkartáčové DC motory, také nazývané EC motory) jsou konstruovány jako třífázový synchronní stroj s buzením permanentními magnety. Třífázové vinutí je řízeno vhodným obvodem takovým způsobem, že vytváří rotující magnetické pole, které trvale budí rotor. EC motory Dunkermotoren jsou komutovány a ovládány většinou integrovanou elektronikou, na kterou je přiváděno stejnosměrné napětí.

Ano, elektrické válce řady CASM jsou mechanicky do značné míry kompatibilní s pneumatickými válci.

Softwarová podpora je k dispozici prostřednictvím chatovacího okna na našem webu, dotazovacím formuláři nebo na podpůrné horké lince +49 7703 930 501.

Zapojení konektorů a kabelů našich produktů najdete v průvodcích funkcemi a připojením, které jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekci Ke stažení.

Pro elektronické varianty dMove, dPro a CI použijte Drive Assistant 5.
Pro PI použijte Drive Assistant PI.
Pro SI použijte SI Configurator.
Software najdete v sekci ke stažení na našem webu.

Ano, motor může být provozován také s různým napětím. U motorů s integrovanou elektronikou je třeba dodržovat přípustné limity elektronických součástek.

Motory od společnosti Dunkermotoren jsou obvykle konstruovány pro standardní průmyslové jmenovité otáčky v rozsahu 3 000 až 4 000 ot/min. Pokud to aplikace vyžaduje, lze rychlost snadno přizpůsobit požadovanému pracovnímu bodu výběrem jiného vinutí.

Příklad: Při použití motoru GR s nominálním napájením 12 V při napájecím napětí 24 V se rychlost naprázdno zdvojnásobí a celá křivka charakteristiky motoru se odpovídajícím způsobem posune paralelně. To má za následek výrazně zvýšený trvalý výstupní výkon motoru.

Obecně se servomotor chápe jako motor, který má alespoň jednu řídicí jednotku nebo může poskytovat zpětnou vazbu o své rotační nebo lineární poloze. „Servomotor“ nepopisuje konkrétní typ motoru, ale spíše servomotory různých typů. Jako servomotory jsou široce používány synchronní motory s permanentním buzením (řada BG pro Dunkermotoren), asynchronní motory a kartáčové DC motory (řada GR pro Dunkermotoren).

Další informace o této otázce naleznete v příslušné Bílé knize na webových stránkách společnosti Dunkermotoren (část „Znalosti“).

V některých případech vyžaduje severoamerický trh pohony schválené UL nebo CSA. Až na několik výjimek používáme materiály uvedené v seznamu UL. Zeptejte se nás, zda váš pohon může být schválen UL nebo CSA.

Mnoho produktů Dunkermotoren má označení CE. Typicky se jedná o bezkartáčové DC motory řady BG s integrovanou řídicí elektronikou, stejně jako kartáčové DC motory s odpovídajícím potlačením rušení. Požádejte naše obchodní oddělení o podrobnosti.

Inteligentní motor se vyznačuje integrovanou řídicí elektronikou a schopností komunikovat přes rozhraní fieldbus nebo Ethernet. Dunkermotoren nabízí širokou škálu inteligentních motorů, včetně řady BG dMove a dPro.

I když inteligentní motory dnes mohou zvládnout složité úkoly samostatně, zůstává řízení jednou z nejdůležitějších funkcí motoru. Koneckonců, motor nikdy nefunguje sám. Má interakci se svým prostředím, například následným krokem procesu v systému procesu balení, HMI v lékařském zařízení nebo řízením dopravního systému bez řidiče. Ať už s pomocí busu nebo v samostatném provozu, musí řídicí systém pracovat spolehlivě a rychle, aby motor pracoval přesně tak, jak má.

Naše platforma pro řízení motoru by se měla vlastně nazývat „bezstarostným balíčkem“. Bez ohledu na to, jak je motor řízen busem nebo v samostatném provozu, řídicí platforma motoru zaručuje, že motor bude reagovat podle potřeby. Řídicí platforma motoru obsahuje rozsáhlé servo funkce, které zajišťují, že motor reguluje rychlost, polohu nebo proud přesně v každé aplikaci. Kromě toho jsou do platformy integrovány ochranné mechanismy, které spolehlivě chrání motor v neočekávaných provozních podmínkách. Platforma řízení motoru má modulární konstrukci a je libovolně rozšiřitelná.

Před více než 20 lety si Dunkermotoren uvědomil, že zákazníkům přináší výhody, když je do skříně motoru integrováno co nejvíce součástí, které by jinak musely být nakonfigurovány společně. Patří sem brzdy, enkodéry, výkonová elektronika, komunikační rozhraní a řídicí elektronika. Všechny důležité komponenty jsou plně integrovány do moderních inteligentních motorů. Zákazníci již nemusí navrhovat a kombinovat jednotlivé komponenty. Dostávají kompaktní kompletní pohon, který také snižuje kabeláž na minimum.

Noví prodejní kolegové v Dunkermotorenu jsou velmi rychle konfrontováni se zvláštním jevem: Zákazníci zřídka chtějí přesně tu kombinaci pohonů, která již existuje. Jejich projektanti chtějí navrhnout zařízení, stroje a systémy co nejúčinněji, tj. ne je poddimenzovat nebo nadměrně využívat, a co nejefektivněji využívat instalační prostor. Počítá se každý milimetr a každý Joule kinetické energie. Čím sofistikovanější a komplexnější je modulární systém pohonu, tím flexibilněji mohou projektanti vybrat pohony a navrhovat řešení na míru.

V online konfigurátoru Dunkermotoren si zákazníci mohou vybrat perfektní pohon z výběru portfolia Dunkermotoren.

Vyplňte prosím náš kontaktní formulář a v části „Koho byste chtěli kontaktovat?“ Zvolte „Marketing“. Vyplňte prosím svou e-mailovou adresu, počet vstupenek a název veletrhu, který chcete navštívit.

Pomocí formuláře na webu si můžete objednat až dva hlavní katalogy. Navštivte sekci „kontakt“ a poté kategorii „objednat hlavní katalog“. Prostřednictvím kontaktního formuláře si můžete objednat větší počet hlavních katalogů> 5 kusů, v části „Koho chcete kontaktovat?“ Zvolte „Marketing“.

Ano, můžete si také objednat motory Dunker online. Navštivte náš Dunkershop.

Lineární přímé pohony jsou ve srovnání s vřetenovými osami velmi dynamické, rychlé, tiché a přesné. Nízké opotřebení a nenáročná údržba jsou také velmi výhodné pro mnoho aplikací s vysokým počtem cyklů.

Ve srovnání s pneumatickými osami jsou lineární přímé pohony obzvláště výhodné díky lepší energetické účinnosti a lepší ovladatelnosti v aplikacích s otevřenou či uzavřenou smyčkou.

Přenosové síly jsou však nižší než u vřetenových pohonů.

Střídavé stejnosměrné motory (zkratka BLDC pro bezkartáčové stejnosměrné motory, nazývané také EC motory) jsou konstruovány jako třífázový synchronní stroj s buzením permanentními magnety. Třífázové vinutí je řízeno vhodným obvodem tak, aby generovalo točivé magnetické pole, které táhne trvale buzený rotor.

EC motory od Dunkermotoren jsou komutované a řízené většinou integrovanou elektronikou, na kterou je přivedeno stejnosměrné napětí. BLDC motory jsou také, z hlediska chování při přetížení, podobné klasickým stejnosměrným motorům.

Technická specifikace DIN VDE 0530-30-2 (VDE 0530-30-2):2019-02 harmonizuje třídy účinnosti pro elektromotory s proměnnými otáčkami. Na rozdíl od předchozích klasifikací účinnosti, tak zahrnuje nejen indukční motory, ale také synchronní motory buzené permanentními magnety se jmenovitým napětím >50 V a jmenovitým výkonem >120 W bez ohledu na počet pólových párů.

EC motory řady BG95 dPro s integrovaným pohybovým ovladačem od Dunkermotoren, již splňují náročné požadavky na nejvyšší klasifikaci energetické účinnosti pro elektromotory - Ultra Premium Efficiency Class IE5. V rozsahu jmenovitého výkonu 859 W (BG 95x40 dPro 60 V) nebo 1126 W.

(BG 95x80 dPro 60 V), motory spolu s integrovanou řídicí elektronikou, dosahují účinnosti výrazně přes 90 %.

Dunkermotoren je průkopníkem a lídrem na trhu v této oblasti. Již v roce 2005 jsme uvedli na trh první EC motor s integrovanou řídicí elektronikou a sběrnicovým rozhraním. Tohoto se používá k přenosu informací, jako je rychlost či teplota nebo proud, do nadřízeného řídicího systému (monitorování stavu).

Kromě toho produkty Dunkermotor umožňují modulární, decentralizovanou a na budoucnost orientovanou topologii řízení. Programovatelné motory standardně nabízejí četné chytré funkce, od řízení I2t až po digitální absolutní enkodéry a kompenzaci vůle převodů.

Pro prediktivní údržbu jsou data ze všech motorů dodatečně analyzována na hraně (on premise), nebo v cloudu pomocí algoritmů AI k identifikaci vzorů a odvození předpovědí. Pro podrobnosti kontaktujte naše IoT odborníky pro přesnější identifikaci Vašich potřeb.

Externí řízení motoru od Dunkermotoren jsou k dispozici s fukncí STO (Safe Torque Off). Všechny chytré EC motory v provedení dPro budou standardně vybaveny integrovanou funkcí Safe Torque Off od poloviny/konce příštího roku.

Kromě toho je na trhu k dispozici nový servopohon s funkcí Safety Integrated Function SLT (Safely Limited Torque) se SIMATIC MICRO-DRIVE, kompatibilní s řadami Dunkermotoren BG45 až BG95.

Smluvní podmínkyOchrana soukromíMapa stránekPrávní informaceOdmítnutí odpovědnostiUnsubscribe

© 2022 Dunkermotoren GmbH