Ochrana soukromí

Přečtěte si prosím pečlivě tyto zásady. Navštívením této webové stránky potvrzujete a souhlasíte s postupy popsanými v těchto zásadách, s výjimkou případů, kdy je požadován váš konkrétní souhlas. Tyto zásady ochrany soukromí a právní upozornění uvedená na této webové stránce, která mohou být občas aktualizována, popisují naši shromažďování, používání a zveřejňování osobních a neosobních informací shromážděných prostřednictvím této webové stránky nebo v průběhu našich obchodních činností.

Pro účely platných zákonů o ochraně osobních údajů jsme my, obchodní jednotka z této webové stránky, správcem veškerých osobních informací shromážděných od vás na této webové stránce nebo jinak, abychom mohli s vámi řídit nebo rozvíjet naše podnikání.

Informace, které shromažďujeme automaticky

Když navštívíte tento web, náš server automaticky shromažďuje určité informace generované prohlížečem nebo zařízeními, mimo jiné včetně:

 • doménu;
 • IP adresu;
 • datum, čas a dobu trvání vaší návštěvy;
 • typ prohlížeče;
 • operační systém; a
 • navštívené stránky.

Tyto automaticky shromážděné informace nepoužíváme k pokusu o identifikaci, ale můžeme jej přidružit k informacím, které jste nám poskytli dobrovolně, jak je uvedeno níže.

Informace, které nám poskytnete

Při používání těchto webových stránek, při podnikání s námi nebo při usilování o podnikání s námi můžete dobrovolně poskytnout osobní informace následujícím způsobem:

 • vyplněním formulářů (například formuláře "Kontaktujte nás"), na našich internetových stránkách nebo na veletrhu nebo kdekoli jinde, kde podnikáme;
 • stažením dokumentace z našich webových stránek;
 • přihlášením se k odběru bulletinů nebo jiných sdělení;
 • odpovídajícím způsobem nám telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem s využitím našich kontaktních údajů; nebo
 • žádostí o zaměstnání, pracovní zařazení nebo stáž.

Osobní údaje, které nám poskytnete, mohou obvykle zahrnovat vaše jméno, název společnosti, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a veškeré osobní údaje požadované k vyřešení dotazů nebo reklamací. Tyto informace se vyžadují pro uzavření smlouvy s vámi (např. pracovní smlouvy nebo kupní smlouvy nebo poskytování služeb, jako je stahování informací z našich webových stránek) a neposkytnutí informací může vést k neschopnosti poskytovat požadované služby nebo produkty nebo zvažovat vaši žádost o zaměstnání.

Informace získané od třetích stran

Můžeme také získat informace o vás a společnosti, u které pracujete, od třetích stran, včetně služeb sociálních médií a datových služeb.

Cookies

Soubor cookie je malý soubor, který lze umístit na pevný disk zařízení nebo na webovém serveru. Cookies používáme k získání některých automaticky shromážděných informací popsaných výše. Většina prohlížečů automaticky sbírá soubory cookie, ale nemusíte přijímat soubory cookie a ve skutečnosti můžete svůj prohlížeč upravit tak, aby cookies nepřijal. Pro další informace o souborech cookie, včetně nastavení internetového prohlížeče jděte na www.allaboutcookies.org.

Pokračováním v používání této webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie na základě zobrazení našeho banneru s oznámením o vyskakovacích oknech cookie.

Různé typy souborů cookie se používají pro různé účely na našich webových stránkách, tyto jsou známé jako: nezbytné soubory cookie (Strictly necassary cookies), výkonné soubory cookie (Performance cookies) a funkční soubory cookie (Functionality cookies). Některé soubory cookie mohou být poskytovány externí třetí stranou a poskytují další funkce na našich webových stránkách, které jsou uvedeny níže.

Nezbytné soubory cookie (Strictly necessary cookies)

Jedná se o soubory cookie, které jsou nezbytné pro splnění požadované akce, jako je identifikace vás jako přihlášeného uživatele. Pokud tyto cookies zabráníte úpravou nastavení prohlížeče, nemůžeme zaručit, jak budou naše webové stránky během vaší návštěvy vypadat.

Výkonné soubory cookie (Performance cookies)

Jedná se o soubory cookie, které slouží k vylepšení našich webových stránek, například pro účely analýzy, které nám umožňují zjistit, jak jsou naše webové stránky používány a kde je třeba je vylepšit. Tyto soubory cookie slouží k shromažďování informací o tom, jak návštěvníci využívají naše webové stránky. Informace jsou shromažďovány v anonymní podobě a zahrnují počet návštěvníků, odkud návštěvníci pocházejí podle webových stránek a navštívených stránek.

Funkční soubory cookie (Functionality cookies)

Tyto soubory cookie zvyšují výkon a funkčnost našich webových stránek, často v důsledku toho, co děláte jako uživatel. Můžeme například přizpůsobit svůj obsah nebo pamatovat na vaše preference.

Správa a mazání souborů cookie

Pokud chcete spravovat cookies, můžete tak učinit z vašeho prohlížeče. Aby jste zjistilit, jak to udělat, jděte do nabídky nápovědy v prohlížeči. Další informace naleznete na adrese www.allaboutcookies.org.

Použití osobních údajů

Níže je uveden přehled našich účelů pro používání vašich osobních údajů. Nezapomeňte, že další podrobnosti o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, vám mohou být poskytnuty ve zvláštním oznámení nebo smlouvě.

Veškeré zpracování (tj. použití) vašich osobních údajů je odůvodněno "podmínkou" pro zpracování. Ve většině případů bude zpracování odůvodněno tím, že:

 • souhlasili jste se zpracováním;
 • zpracování je nezbytné k uzavření smlouvy s vámi nebo k podniknutí kroků k uzavření smlouvy;
 • zpracování je nezbytné, abychom dodrželi příslušnou právní povinnost; nebo
 • zpracování je v našich oprávněných zájmech, s výhradou vašich zájmů a základních práv, a zejména našeho oprávněného zájmu o využívání uživatelských dat dodávek, zákazníků a webových stránek, abychom mohli s nimi a ostatními provádět a rozvíjet obchodní aktivity.

Používáme osobní údaje, které shromažďujeme, pro:

 • vedení a rozvíjení našeho podnikání s vámi a s ostatními;
 • vylepšení našich webových stránek a našich produktů a služeb obecně;
 • přizpůsobení našich webových stránek uživatelským potřebám;
 • poskytování vám dokumentace nebo komunikace, o kterou jste požádali;
 • korespondence s uživateli, aby vyřešili své dotazy nebo reklamace;
 • řízení procesu náboru, pracovního zařazení nebo stáže, včetně posouzení žádostí a vytváření nabídek;
 • poskytování jakýchkoli služeb nebo produktů, které požadujete; a
 • posílání marketingové komunikace, kde je to pro nás zákonné.

Poskytování osobních údajů

Jsme součástí globální skupiny společností a čas od času bude nutné sdílet vaše informace s našimi přidruženými podniky. Můžeme také jmenovat poskytovatele služeb třetích stran (kteří budou pracovat podle našich pokynů), kteří nám pomáhají při poskytování informací, výrobků nebo služeb, při vedení a řízení našeho podnikání nebo při správě a vylepšování těchto webových stránek a tyto třetí strany mohou potřebovat přístup k vašim informacím.

Pokud jsou vaše osobní informace předávány mimo EHP jiným společnostem skupiny nebo poskytovatelům služeb, podnikneme kroky, abychom zajistili, že vaše informace získá stejnou úroveň ochrany, jako kdyby zůstala v EHP, a to včetně uzavření smluv o přenosu dat, Evropská komise schválila Standardní smluvní ujednání nebo spoléhá na certifikační systémy, jako je EU - USA Privacy shield. U převodů do jiných společností ve skupině ve Spojených státech (země, která nedostala rozhodnutí od Evropské komise o tom, že Spojené státy poskytují odpovídající ochranu osobních údajů), jsme zavedli standardní smluvní doložky schválené Komisí, které chrání osobní informace převáděné mezi společnostmi skupiny. Máte právo získat podrobnosti o mechanismu, na jehož základě jsou vaše informace předávány mimo EHP, a kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedeného odkazu Kontaktujte nás.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami v souvislosti s potenciálním nebo skutečným prodejem naší společnosti nebo jakéhokoli našeho majetku, nebo jakéhokoli majetku našeho přidruženého podniku, v takovém případě mohou být osobní informace, které máme o našich uživatelích, jedním z převáděných aktiv.

Budeme také odpovídat na žádosti o informace, pokud to vyžadují zákony, nebo pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně našich práv a/nebo ke splnění soudního řízení, soudního příkazu, žádosti regulačního orgánu nebo jakéhokoli jiného právního postupu po nás vyžadovaného.

Marketing, SMS a e-maily

Pokud je to v souladu se zákonem, a pokud je to nutné a vámi odsouhlasené, můžeme s vámi komunikovat prostřednictvím SMS a e-mailů, abychom vás informovali o našich produktech a službách. Chcete-li se odhlásit od přijímání marketingové komunikace, použijte odkaz "odhlásit se" uvedený v našich e-mailových zprávách nebo zadejte text STOP do naší SMS zprávy nebo nás kontaktujte přímo prostřednictvím odkazu "Kontaktujte nás" a my vám přestaneme posílat komunikaci.

Profilování pro marketingové účely

Účelem jakéhokoli profilování je poskytnout obsah webových stránek nebo e-mailový obsah, který má vysokou relevanci a použitelnost pro společnost, kterou zastupujete. Abychom toho dosáhli, použijeme informace, které jste nám poskytli, a informace poskytované třetími stranami pro rozšíření dat, abychom se pokoušeli identifikovat SIC industry code a další důležité informace o společnosti, kterou zastupujete. Kromě toho se také snažíme identifikovat zájem o produkty a aplikace, které vaše společnost může mít na základě vašich návštěvních vzorců na našich webových stránkách (automaticky shromažďované informace) a odpovědi na naše e-maily (informace, které poskytnete). Na základě těchto informací pak upravíme obsah e-mailu a potenciálně obsah webových stránek, abychom lépe odpovídali požadavkům a zájmům společnosti, kterou zastupujete. Popsané zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu (čl. 6 (1) (f) GDPR).

Google Analytics

We use Google Analytics on our website. This is a web analytics service provided by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (hereinafter: Google).

Through certification according to the EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Google guarantees that it will follow the EU's data protection regulations when processing data in the United States.

The Google Analytics service is used to analyze how our website is used. The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in the analysis, optimization, and economic operation of our site.

Usage and user-related information, such as IP address, place, time, or frequency of your visits to our website will be transmitted to a Google server in the United States and stored there. However, we use Google Analytics with the so-called anonymization function, whereby Google truncates the IP address within the EU or the EEA before it is transmitted to the US.

The data collected in this way is in turn used by Google to provide us with an evaluation of visits to our website and what visitors do once there. This data can also be used to provide other services related to the use of our website and of the internet in general.

Google states that it will not connect your IP address to other data. In addition, Google provides further information with regard to its data protection practices at https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners, including options you can exercise to prevent such use of your data.

In addition, Google offers an opt-out add-on at https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en in addition with further information. This add-on can be installed on the most popular browsers and offers you further control over the data that Google collects when you visit our website. The add-on informs Google Analytics' JavaScript (ga.js) that no information about the website visit should be transmitted to Google Analytics. However, this does not prevent information from being transmitted to us or to other web analytics services we may use as detailed herein.

Google-Maps

Our website uses Google Maps to display our location and to provide directions. This is a service provided by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (hereinafter: Google).

Through certification according to the EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Google guarantees that it will follow the EU's data protection regulations when processing data in the United States.

To enable the display of certain fonts on our website, a connection to the Google server in the USA is established whenever our website is accessed.

If you access the Google Maps components integrated into our website, Google will store a cookie on your device via your browser. Your user settings and data are processed to display our location and create a route description. We cannot prevent Google from using servers in the USA.

The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in optimizing the functionality of our website.

By connecting to Google in this way, Google can determine from which website your request has been sent and to which IP address the directions are transmitted.

If you do not agree to this processing, you have the option of preventing the installation of cookies by making the appropriate settings in your browser. Further details can be found in the section about cookies above.

In addition, the use of Google Maps and the information obtained via Google Maps is governed by the Google Terms of Use https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=en and the Terms and Conditions for Google Mapswww.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Google also offers further information at https://adssettings.google.com/authenticated and https://policies.google.com/privacy

YouTube

We use YouTube on our website. This is a video portal operated by YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, hereinafter referred to as "YouTube".

YouTube is a subsidiary of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hereinafter referred to as "Google".

Through certification according to the EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Google and its subsidiary YouTube guarantee that they will follow the EU's data protection regulations when processing data in the United States.

We use YouTube in its advanced privacy mode to show you videos. The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in improving the quality of our website. According to YouTube, the advanced privacy mode means that the data specified below will only be transmitted to the YouTube server if you actually start a video.

Without this mode, a connection to the YouTube server in the USA will be established as soon as you access any of our webpages on which a YouTube video is embedded.

This connection is required in order to be able to display the respective video on our website within your browser. YouTube will record and process at a minimum your IP address, the date and time the video was displayed, as well as the website you visited. In addition, a connection to the DoubleClick advertising network of Google is established.

If you are logged in to YouTube when you access our site, YouTube will assign the connection information to your YouTube account. To prevent this, you must either log out of YouTube before visiting our site or make the appropriate settings in your YouTube account.

For the purpose of functionality and analysis of usage behavior, YouTube permanently stores cookies on your device via your browser. If you do not agree to this processing, you have the option of preventing the installation of cookies by making the appropriate settings in your browser. Further details can be found in the section about cookies above.

Further information about the collection and use of data as well as your rights and protection options in Google's privacy policy found at https://policies.google.com/privacy

Google Ads with Conversion Tracking

Our website uses Google Ads and conversion tracking. This is a service provided by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (hereinafter: Google).

Through certification according to the EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Google guarantees that it will follow the EU's data protection regulations when processing data in the United States.

We use conversion tracking to provide targeted promotion of our site. The legal basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Our legitimate interest lies in the analysis, optimization, and economic operation of our site.

If you click on an ad placed by Google, the conversion tracking we use stores a cookie on your device. These so-called conversion cookies expire after 30 days and do not otherwise identify you personally.

If the cookie is still valid and you visit a specific page of our website, both we and Google can evaluate that you clicked on one of our ads placed on Google and that you were then forwarded to our website.

The data collected in this way is in turn used by Google to provide us with an evaluation of visits to our website and what visitors do once there. In addition, we receive information about the number of users who clicked on our advertisement(s) as well as about the pages on our site that are subsequently visited. Neither we nor third parties who also use Google AdWords will be able to identify you from this conversion tracking.

You can also prevent or restrict the installation of cookies by making the appropriate settings in your browser. Likewise, you can use the browser to delete cookies that have already been stored. However, the steps and measures required vary, depending on the browser you use. If you have any questions, please use the help function or consult the documentation for your browser or contact its maker for support.

In addition, Google provides further information with regard to its data protection practices at
https://services.google.com/sitestats/de.html
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.de/policies/privacy/
in particular information on how you can prevent the use of your data.

Use of Lead Forensics

Contained within our website is tracking code from Lead Forensics. Lead Forensics will track activity on the website and provide Cerillion Technologies Limited with information on the IP address of the requesting computer (this data is not anonymised), the date and duration of the user’s visit, and the web pages which the user visits. The Lead Forensics tool complies with the data protection act because it is only providing information that’s readily available in the public domain. The Lead Forensics tool uses IP tracking for identifying visitors and not cookies. It does not, and cannot, provide information WHO has visited the website. It provides information on WHAT company. More information can be found at www.leadforensics.com. If you do not agree with the collection, processing and storage of data, you can contradict with effect for the future by clicking on the following link:

Exclude from Lead Forensics website tracking

Use of Live-Chat

This website uses a live chat platform from tawk.to (A live chat software from Tawk.to, #6 - 8 Tirgoņu iela, Rīga, Latvia, LV-1050). This type of service allows users to interact with third party live chat platforms.
All the data that you type into the chat window, will be transfered and stored at tawk.to. Also, the following data is stored: Chat record, IP address at the chatting time, country of origin, and accessed pages on the Dunkermotoren website. This data will not be passed to any third party and are only used for safety and for internal statistics.
With using the chat window, you automatically use the service of tawk.to and agree with storing and using the data stated above.
For information on the purpose and extent of data capture and thefurther processing and use of data by tawk.to, as well as your rights and configuration options, you can find their privacy policy here: https://www.tawk.to/privacy-policy/

Zabezpečení

K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, nevhodným použitím nebo zveřejněním, neoprávněnými úpravami nebo protiprávním zničením nebo náhodnou ztrátou používáme techniky ukládání a zabezpečení dat. Je však důležité si uvědomit, že žádná webová stránka nemůže být 100% bezpečná a nemůžeme být zodpovědní za neoprávněný nebo neúmyslný přístup, který je mimo naši kontrolu.

Uchování vašich informací

Používáme obecné pravidlo uchovávání osobních údajů pouze tak dlouho, jak je požadováno pro splnění účelů, pro které byly shromážděny. Za určitých okolností však můžeme uchovávat osobní údaje po delší dobu, například tam, kde je to vyžadováno v souladu s právními, daňovými a účetními požadavky.

Za určitých okolností můžeme uchovat vaše osobní údaje i po delší dobu, abychom měli v případě jakýchkoli reklamací nebo výzev přesný záznam o vašich jednáních s námi.

Externí odkazy

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad našimi webovými stránkami a neseme odpovědnost za postupy týkající se ochrany osobních údajů, doporučujeme přezkoumat zásady ochrany osobních údajů těchto webů třetích stran. Tyto zásady se vztahují výhradně na osobní informace shromážděné touto webovou stránkou nebo v rámci našich obchodních činností.

Vaše práva

V souladu s platnými právními předpisy můžete mít některá nebo všechna následující práva týkající se vašich osobních údajů: 

 • získat kopii vašich osobních údajů spolu s informacemi o tom, jak a na jakém základě jsou tyto osobní údaje zpracovávány;
 • opravit nepřesné osobní údaje (včetně práva na doplnění neúplných osobních údajů);
 • vymazání vašich osobních údajů (v omezených případech, kdy již není nutné ve vztahu k účelům, pro které byly shromažďovány nebo zpracovány);
 • omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud:
  • správnost osobních údajů je sporná;
  • zpracování je nezákonné, ale máte námitky proti vymazání osobních údajů;
  • již nepožadujeme osobní informace, ale jsou stále požadovány pro zahájení, výkon nebo obranu proti právní žalobě;
 • přenášení dat ve strojově čitelném formátu na třetí stranu (nebo na vás), když ospravedlníme naše zpracování na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy s vámi;
 • odvolání svého souhlasu s naším zpracováním vašich osobních údajů (pokud je toto zpracování založeno na vašem souhlasu);
 • vznášení námitek proti rozhodnutím založeným pouze na automatizovaném zpracování nebo profilování;
 • získání nebo zobrazení kopií příslušných záruk, na základě kterých jsou vaše osobní údaje převedeny do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Vedle výše uvedených práv máte právo vznášet námitky proti jakémukoliv zpracování vašich informací, které jsme oprávněni na základě oprávněného zájmu, včetně profilování (na rozdíl od vašeho souhlasu nebo s vámi uzavřené smlouvy). Máte také právo vznášet námitky proti jakémukoliv zpracování vašich informací pro účely přímého marketingu, včetně profilování pro marketingové účely.

Máte také právo podat stížnost u vašeho místního orgánu pro dozor nad ochranou údajů.

Ve vztahu k těmto právům nás kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného odkazu "Kontaktujte nás". Vezměte prosím na vědomí, že můžeme požádat o prokázání totožnosti a vyhrazujeme si právo účtovat poplatek, pokud to zákon dovoluje, například pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nadměrná. Budeme usilovat o to, abychom vyhověli vašim požadavkům ve všech příslušných termínech.

Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad nebo si přejete uplatňovat některá z vašich práv, prosím klikněte sem a odešlete váš požadavek.

 

Centrum předvoleb ochrany osobních údajů

You can adjust your cookie settings at any time using the following link:

Smluvní podmínkyOchrana soukromíMapa stránekPrávní informaceOdmítnutí odpovědnostiUnsubscribe

© 2022 Dunkermotoren GmbH