Ochrana soukromí - Dunkermotoren GmbH

Ochrana soukromí

Přečtěte si prosím pečlivě tyto zásady. Navštívením této webové stránky potvrzujete a souhlasíte s postupy popsanými v těchto zásadách, s výjimkou případů, kdy je požadován váš konkrétní souhlas. Tyto zásady ochrany soukromí a právní upozornění uvedená na této webové stránce, která mohou být občas aktualizována, popisují naši shromažďování, používání a zveřejňování osobních a neosobních informací shromážděných prostřednictvím této webové stránky nebo v průběhu našich obchodních činností.

Pro účely platných zákonů o ochraně osobních údajů jsme my, obchodní jednotka z této webové stránky, správcem veškerých osobních informací shromážděných od vás na této webové stránce nebo jinak, abychom mohli s vámi řídit nebo rozvíjet naše podnikání.

Informace, které shromažďujeme automaticky

Když navštívíte tento web, náš server automaticky shromažďuje určité informace generované prohlížečem nebo zařízeními, mimo jiné včetně:

 • doménu;
 • IP adresu;
 • datum, čas a dobu trvání vaší návštěvy;
 • typ prohlížeče;
 • operační systém; a
 • navštívené stránky.

Tyto automaticky shromážděné informace nepoužíváme k pokusu o identifikaci, ale můžeme jej přidružit k informacím, které jste nám poskytli dobrovolně, jak je uvedeno níže.

Informace, které nám poskytnete

Při používání těchto webových stránek, při podnikání s námi nebo při usilování o podnikání s námi můžete dobrovolně poskytnout osobní informace následujícím způsobem:

 • vyplněním formulářů (například formuláře "Kontaktujte nás"), na našich internetových stránkách nebo na veletrhu nebo kdekoli jinde, kde podnikáme;
 • stažením dokumentace z našich webových stránek;
 • přihlášením se k odběru bulletinů nebo jiných sdělení;
 • odpovídajícím způsobem nám telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem s využitím našich kontaktních údajů; nebo
 • žádostí o zaměstnání, pracovní zařazení nebo stáž.

Osobní údaje, které nám poskytnete, mohou obvykle zahrnovat vaše jméno, název společnosti, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a veškeré osobní údaje požadované k vyřešení dotazů nebo reklamací. Tyto informace se vyžadují pro uzavření smlouvy s vámi (např. pracovní smlouvy nebo kupní smlouvy nebo poskytování služeb, jako je stahování informací z našich webových stránek) a neposkytnutí informací může vést k neschopnosti poskytovat požadované služby nebo produkty nebo zvažovat vaši žádost o zaměstnání.

Informace získané od třetích stran

Můžeme také získat informace o vás a společnosti, u které pracujete, od třetích stran, včetně služeb sociálních médií a datových služeb.

Cookies

Soubor cookie je malý soubor, který lze umístit na pevný disk zařízení nebo na webovém serveru. Cookies používáme k získání některých automaticky shromážděných informací popsaných výše. Většina prohlížečů automaticky sbírá soubory cookie, ale nemusíte přijímat soubory cookie a ve skutečnosti můžete svůj prohlížeč upravit tak, aby cookies nepřijal. Pro další informace o souborech cookie, včetně nastavení internetového prohlížeče jděte na www.allaboutcookies.org.

Pokračováním v používání této webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie na základě zobrazení našeho banneru s oznámením o vyskakovacích oknech cookie.

Různé typy souborů cookie se používají pro různé účely na našich webových stránkách, tyto jsou známé jako: nezbytné soubory cookie (Strictly necassary cookies), výkonné soubory cookie (Performance cookies) a funkční soubory cookie (Functionality cookies). Některé soubory cookie mohou být poskytovány externí třetí stranou a poskytují další funkce na našich webových stránkách, které jsou uvedeny níže.

Nezbytné soubory cookie (Strictly necessary cookies)

Jedná se o soubory cookie, které jsou nezbytné pro splnění požadované akce, jako je identifikace vás jako přihlášeného uživatele. Pokud tyto cookies zabráníte úpravou nastavení prohlížeče, nemůžeme zaručit, jak budou naše webové stránky během vaší návštěvy vypadat.

Výkonné soubory cookie (Performance cookies)

Jedná se o soubory cookie, které slouží k vylepšení našich webových stránek, například pro účely analýzy, které nám umožňují zjistit, jak jsou naše webové stránky používány a kde je třeba je vylepšit. Tyto soubory cookie slouží k shromažďování informací o tom, jak návštěvníci využívají naše webové stránky. Informace jsou shromažďovány v anonymní podobě a zahrnují počet návštěvníků, odkud návštěvníci pocházejí podle webových stránek a navštívených stránek.

Funkční soubory cookie (Functionality cookies)

Tyto soubory cookie zvyšují výkon a funkčnost našich webových stránek, často v důsledku toho, co děláte jako uživatel. Můžeme například přizpůsobit svůj obsah nebo pamatovat na vaše preference.

Správa a mazání souborů cookie

Pokud chcete spravovat cookies, můžete tak učinit z vašeho prohlížeče. Aby jste zjistilit, jak to udělat, jděte do nabídky nápovědy v prohlížeči. Další informace naleznete na adrese www.allaboutcookies.org.

Použití osobních údajů

Níže je uveden přehled našich účelů pro používání vašich osobních údajů. Nezapomeňte, že další podrobnosti o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, vám mohou být poskytnuty ve zvláštním oznámení nebo smlouvě.

Veškeré zpracování (tj. použití) vašich osobních údajů je odůvodněno "podmínkou" pro zpracování. Ve většině případů bude zpracování odůvodněno tím, že:

 • souhlasili jste se zpracováním;
 • zpracování je nezbytné k uzavření smlouvy s vámi nebo k podniknutí kroků k uzavření smlouvy;
 • zpracování je nezbytné, abychom dodrželi příslušnou právní povinnost; nebo
 • zpracování je v našich oprávněných zájmech, s výhradou vašich zájmů a základních práv, a zejména našeho oprávněného zájmu o využívání uživatelských dat dodávek, zákazníků a webových stránek, abychom mohli s nimi a ostatními provádět a rozvíjet obchodní aktivity.

Používáme osobní údaje, které shromažďujeme, pro:

 • vedení a rozvíjení našeho podnikání s vámi a s ostatními;
 • vylepšení našich webových stránek a našich produktů a služeb obecně;
 • přizpůsobení našich webových stránek uživatelským potřebám;
 • poskytování vám dokumentace nebo komunikace, o kterou jste požádali;
 • korespondence s uživateli, aby vyřešili své dotazy nebo reklamace;
 • řízení procesu náboru, pracovního zařazení nebo stáže, včetně posouzení žádostí a vytváření nabídek;
 • poskytování jakýchkoli služeb nebo produktů, které požadujete; a
 • posílání marketingové komunikace, kde je to pro nás zákonné.

Poskytování osobních údajů

Jsme součástí globální skupiny společností a čas od času bude nutné sdílet vaše informace s našimi přidruženými podniky. Můžeme také jmenovat poskytovatele služeb třetích stran (kteří budou pracovat podle našich pokynů), kteří nám pomáhají při poskytování informací, výrobků nebo služeb, při vedení a řízení našeho podnikání nebo při správě a vylepšování těchto webových stránek a tyto třetí strany mohou potřebovat přístup k vašim informacím.

Pokud jsou vaše osobní informace předávány mimo EHP jiným společnostem skupiny nebo poskytovatelům služeb, podnikneme kroky, abychom zajistili, že vaše informace získá stejnou úroveň ochrany, jako kdyby zůstala v EHP, a to včetně uzavření smluv o přenosu dat, Evropská komise schválila Standardní smluvní ujednání nebo spoléhá na certifikační systémy, jako je EU - USA Privacy shield. U převodů do jiných společností ve skupině ve Spojených státech (země, která nedostala rozhodnutí od Evropské komise o tom, že Spojené státy poskytují odpovídající ochranu osobních údajů), jsme zavedli standardní smluvní doložky schválené Komisí, které chrání osobní informace převáděné mezi společnostmi skupiny. Máte právo získat podrobnosti o mechanismu, na jehož základě jsou vaše informace předávány mimo EHP, a kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedeného odkazu Kontaktujte nás.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami v souvislosti s potenciálním nebo skutečným prodejem naší společnosti nebo jakéhokoli našeho majetku, nebo jakéhokoli majetku našeho přidruženého podniku, v takovém případě mohou být osobní informace, které máme o našich uživatelích, jedním z převáděných aktiv.

Budeme také odpovídat na žádosti o informace, pokud to vyžadují zákony, nebo pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně našich práv a/nebo ke splnění soudního řízení, soudního příkazu, žádosti regulačního orgánu nebo jakéhokoli jiného právního postupu po nás vyžadovaného.

Marketing, SMS a e-maily

Pokud je to v souladu se zákonem, a pokud je to nutné a vámi odsouhlasené, můžeme s vámi komunikovat prostřednictvím SMS a e-mailů, abychom vás informovali o našich produktech a službách. Chcete-li se odhlásit od přijímání marketingové komunikace, použijte odkaz "odhlásit se" uvedený v našich e-mailových zprávách nebo zadejte text STOP do naší SMS zprávy nebo nás kontaktujte přímo prostřednictvím odkazu "Kontaktujte nás" a my vám přestaneme posílat komunikaci.

Profilování pro marketingové účely

Účelem jakéhokoli profilování je poskytnout obsah webových stránek nebo e-mailový obsah, který má vysokou relevanci a použitelnost pro společnost, kterou zastupujete. Abychom toho dosáhli, použijeme informace, které jste nám poskytli, a informace poskytované třetími stranami pro rozšíření dat, abychom se pokoušeli identifikovat SIC industry code a další důležité informace o společnosti, kterou zastupujete. Kromě toho se také snažíme identifikovat zájem o produkty a aplikace, které vaše společnost může mít na základě vašich návštěvních vzorců na našich webových stránkách (automaticky shromažďované informace) a odpovědi na naše e-maily (informace, které poskytnete). Na základě těchto informací pak upravíme obsah e-mailu a potenciálně obsah webových stránek, abychom lépe odpovídali požadavkům a zájmům společnosti, kterou zastupujete. Popsané zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu (čl. 6 (1) (f) GDPR).

Zabezpečení

K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, nevhodným použitím nebo zveřejněním, neoprávněnými úpravami nebo protiprávním zničením nebo náhodnou ztrátou používáme techniky ukládání a zabezpečení dat. Je však důležité si uvědomit, že žádná webová stránka nemůže být 100% bezpečná a nemůžeme být zodpovědní za neoprávněný nebo neúmyslný přístup, který je mimo naši kontrolu.

Uchování vašich informací

Používáme obecné pravidlo uchovávání osobních údajů pouze tak dlouho, jak je požadováno pro splnění účelů, pro které byly shromážděny. Za určitých okolností však můžeme uchovávat osobní údaje po delší dobu, například tam, kde je to vyžadováno v souladu s právními, daňovými a účetními požadavky.

Za určitých okolností můžeme uchovat vaše osobní údaje i po delší dobu, abychom měli v případě jakýchkoli reklamací nebo výzev přesný záznam o vašich jednáních s námi.

Externí odkazy

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad našimi webovými stránkami a neseme odpovědnost za postupy týkající se ochrany osobních údajů, doporučujeme přezkoumat zásady ochrany osobních údajů těchto webů třetích stran. Tyto zásady se vztahují výhradně na osobní informace shromážděné touto webovou stránkou nebo v rámci našich obchodních činností.

Vaše práva

V souladu s platnými právními předpisy můžete mít některá nebo všechna následující práva týkající se vašich osobních údajů

 • získat kopii vašich osobních údajů spolu s informacemi o tom, jak a na jakém základě jsou tyto osobní údaje zpracovávány;
 • opravit nepřesné osobní údaje (včetně práva na doplnění neúplných osobních údajů);
 • vymazání vašich osobních údajů (v omezených případech, kdy již není nutné ve vztahu k účelům, pro které byly shromažďovány nebo zpracovány);
 • omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud:
  • správnost osobních údajů je sporná;
  • zpracování je nezákonné, ale máte námitky proti vymazání osobních údajů;
  • již nepožadujeme osobní informace, ale jsou stále požadovány pro zahájení, výkon nebo obranu proti právní žalobě;
 • přenášení dat ve strojově čitelném formátu na třetí stranu (nebo na vás), když ospravedlníme naše zpracování na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy s vámi;
 • odvolání svého souhlasu s naším zpracováním vašich osobních údajů (pokud je toto zpracování založeno na vašem souhlasu);
 • vznášení námitek proti rozhodnutím založeným pouze na automatizovaném zpracování nebo profilování;
 • získání nebo zobrazení kopií příslušných záruk, na základě kterých jsou vaše osobní údaje převedeny do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Vedle výše uvedených práv máte právo vznášet námitky proti jakémukoliv zpracování vašich informací, které jsme oprávněni na základě oprávněného zájmu, včetně profilování (na rozdíl od vašeho souhlasu nebo s vámi uzavřené smlouvy). Máte také právo vznášet námitky proti jakémukoliv zpracování vašich informací pro účely přímého marketingu, včetně profilování pro marketingové účely.

Máte také právo podat stížnost u vašeho místního orgánu pro dozor nad ochranou údajů.

Ve vztahu k těmto právům nás kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného odkazu "Kontaktujte nás". Vezměte prosím na vědomí, že můžeme požádat o prokázání totožnosti a vyhrazujeme si právo účtovat poplatek, pokud to zákon dovoluje, například pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nadměrná. Budeme usilovat o to, abychom vyhověli vašim požadavkům ve všech příslušných termínech.

Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad nebo si přejete uplatňovat některá z vašich práv, prosím klikněte sem a odešlete váš požadavek.

Sdílet tuto stránku:

Smluvní podmínky  |   Ochrana soukromí  |   Mapa stránek  |   Právní informace  |   Odmítnutí odpovědnosti  |   Unsubscribe

© 2019 / Dunkermotoren GmbH